HashtagDutch.com
 

schrodinger's cat =

  Alive, "God i hope so, i love cat videos"   Dead "didn't prof Schrodinger die in 1961 ? "   Since 2018 the cat can choose, just like gender. Today its just a cat, Male, named Yago

Dit is een nieuwe pagina.

Hier kunt u content plaatsen.

Deze tekst past u aan door erop te klikken.